Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: K předškolnímu vzdělávání v mateřské…

Těšíme se do Prahy

11. – 13. 5. 2022 1. den: sraz účastníků 5.55 u nádraží, odjezd 6.00 – (cestu z Ostravice do Ostravy autobusem                                                                                                  zajistí p. Sobala),                 dále vlakem RJ 7.12 z Ovy, příjezd do Prahy hl. n. 10.55          PROGRAM v PRAZE:                Po příjezdu uložení zavazadel do úschovny na hl. nádraží.               12 – 14 hod – Muzeum Karlova mostu  včetně projížďky historickou lodičkou – s průvodcem               14.30 – 16 hod – Kampa,…

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis)

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská školaOstravice, příspěvková organizace podleustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vplatném znění, a vsouladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vplatném znění rozhodla takto: K základnímu vzdělávánívzákladní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola…

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: K základnímu vzdělávání v základní…