Školní družina

Něco o naší školní družině…
V naší škole máme tři oddělení školní družiny.

1. oddělení – 1. a 5. třída – učebna hudebny v 1. patře, s paní vychovatelkou Jaroslavou Schlosserovou.

2. oddělení – 2. a část 4. třídy – dolní družina, s paní vychovatelkou Janou Laníkovou.

3. oddělení – 3., 4. třída – součást dolní družiny, s paní vychovatelkou Janou Ondračkovou.


Činnost školní družiny je zaměřena především na rozvoj estetického cítění, sportovní, pracovní činnosti a dovednosti. Samozřejmě dbáme i na relaxaci a odpočinek dětí. Každodenně, pokud to počasí dovolí se snažíme pobývat venku na školní zahradě a hřišti, chodíme na vycházky do blízkého lesa, do expozice soch u obecního úřadu. Organizujeme různé besedy a soutěže.  Dělá nám velikou radost, když jsou děti spokojeny a do školní družiny se těší.