Školní družina

Něco o naší školní družině…V naší Ostravické školní družině máme tři oddělení. 1.oddělení – první třída a pátá třída je v hudební učebně v 1.patře s vedoucí vychovatelkou Markétou Karlákovou. 2.oddělení – druhá třída a část čtvrté třídy je v dolní družině s vychovatelkou Janou Laníkovou. Třetí, čtvrtá třída pod vedením nové paní vychovatelky Marie Crhonkové tvoří 3.oddělení.Naše činnost je zaměřena především na rozvoj estetického cítění, sportovní a pracovní činnosti a dovednosti. Samozřejmě dbáme i na relaxaci a odpočinek dětí. Každodenně, pokud to počasí dovolí se snažíme pobývat venku na školní zahradě a hřišti, chodíme na vycházky do blízkého lesa, do expozice soch u obecního úřadu. Organizujeme různé besedy a soutěže.  Dělá nám velikou radost, když jsou děti spokojeny a do školní družiny se těší.