Školní družina

Něco o naší školní družině…
V naší Ostravické školní družině máme tři oddělení. První třída je v hudební učebně v 1.patře s vychovatelkou Janou Laníkovou. Druhá a pátá třída je v dolní družině s vedoucí vychovatelkou Markétou Karlákovou, spolu s třetí, čtvrtou třídou pod vedením nové paní vychovatelky Marianny Šelongové.
Naše činnost je zaměřena především na rozvoj estetického cítění, sportovní a pracovní činnosti a dovednosti. Samozřejmě dbáme i na relaxaci a odpočinek dětí. Každodenně, pokud to počasí dovolí se snažíme pobývat venku na školní zahradě a hřišti, chodíme na vycházky do blízkého lesa, do expozice soch u obecního úřadu. Organizujeme různé besedy a soutěže. Jsme rádi, když jsou děti spokojeny a do školní družiny se těší.