Den otevřených dveří

Přijďte si ve čtvrtek 18. dubna 2024 prohlédnout Základní školu v Ostravici. Od 7:55 do 13:20 se můžete podívat do všech tříd a případně se i účastnit výuky spolu s vašimi dětmi – a nebojte se, zkoušet vás nebudeme 🙂 Do tříd se můžete přijít kouknout i později, až do 16 hodin. Těšíme se na vás!

Stávka 27. 11. 2023

Nepedagogičtí i pedagogičtí pracovníci základní i mateřské školy oznámili, že se v pondělí 27. 11. 2023 účastní celodenní stávky, proto bude v tento den přerušen provoz základní i mateřské školy. Znamená to, že základní škola i mateřská škola budou v tento den zcela uzavřeny. J. Veličková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: K základnímu…

Mimořádné ředitelské volno

Pro velkou nemocnost učitelů, kdy ve škole není možné zajistit prezenční výuku všech tříd bylo pro třídy druhého stupně (6. až 9. ročník) vyhlášeno mimořádné ředitelské volno, a to od úterý 4. října do pátku 7. října 2022. V této době budou mít částečnou distanční výuku s učiteli, kteří doposud nejsou nemocní. Žáci prvního stupně mají vyučování podle běžného rozvrhu…