Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2023/2024 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/030/23

ZŠMŠ/031/23

ZŠMŠ/032/23

ZŠMŠ/033/23

ZŠMŠ/034/23

ZŠMŠ/035/23

ZŠMŠ/036/23

ZŠMŠ/037/23

ZŠMŠ/038/23

ZŠMŠ/039/23

ZŠMŠ/040/23

ZŠMŠ/041/23

ZŠMŠ/042/23

ZŠMŠ/043/23

ZŠMŠ/045/23

ZŠMŠ/046/23

ZŠMŠ/047/23

ZŠMŠ/048/23

ZŠMŠ/049/23

ZŠMŠ/050/23

ZŠMŠ/051/23

ZŠMŠ/052/23

ZŠMŠ/053/23

ZŠMŠ/054/23

ZŠMŠ/055/23

V Ostravici dne 17. 04. 2023

Mgr. Jana Veličková, ředitelka