Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: K základnímu…

Mimořádné ředitelské volno

Pro velkou nemocnost učitelů, kdy ve škole není možné zajistit prezenční výuku všech tříd bylo pro třídy druhého stupně (6. až 9. ročník) vyhlášeno mimořádné ředitelské volno, a to od úterý 4. října do pátku 7. října 2022. V této době budou mít částečnou distanční výuku s učiteli, kteří doposud nejsou nemocní. Žáci prvního stupně mají vyučování podle běžného rozvrhu…