Národní testování SCIO

I letos se naše škola zúčastní Národního testování SCIO. Žáci 3., 5. a 7. třídy budou psát testy od pondělí 15. dubna 2024. Žáci 3. ročníku v průběhu testování mají celkem 5 testů – český jazyk, matematika, anglický jazyk, Člověk a jeho svět, Klíčové kompetence. Starší žáci, tedy žáci 5. a 7. ročníku mají testů méně, „jen“ čtyři, ty jsou…

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje přibližně ve 110 zemích světa. Naše škola tedy nemohla chybět. Žáci soutěžili v kategorii Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída) a v kategorii Kadet (8. a 9. třída). A jak to dopadlo? Cvrček – 3. třída…

Den otevřených dveří

Přijďte si ve čtvrtek 18. dubna 2024 prohlédnout Základní školu v Ostravici. Od 7:55 do 13:20 se můžete podívat do všech tříd a případně se i účastnit výuky spolu s vašimi dětmi – a nebojte se, zkoušet vás nebudeme 🙂 Do tříd se můžete přijít kouknout i později, až do 16 hodin. Těšíme se na vás!

Stávka 27. 11. 2023

Nepedagogičtí i pedagogičtí pracovníci základní i mateřské školy oznámili, že se v pondělí 27. 11. 2023 účastní celodenní stávky, proto bude v tento den přerušen provoz základní i mateřské školy. Znamená to, že základní škola i mateřská škola budou v tento den zcela uzavřeny. J. Veličková

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto: K základnímu…