Stávka 27. 11. 2023

Stávka 27. 11. 2023

Nepedagogičtí i pedagogičtí pracovníci základní i mateřské školy oznámili, že se v pondělí 27. 11. 2023 účastní celodenní stávky, proto bude v tento den přerušen provoz základní i mateřské školy. Znamená to, že základní škola i mateřská škola budou v tento den zcela uzavřeny.

J. Veličková