Školská rada

Školská rada zřízená u základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace

kontakt: skolskaradaostravice@seznam.cz

Zástupci zřizovatele:

Jan Mésároš, Václav Feilhauer

Zástupci zákonných zástupců:

Veronika Závodná, Markéta Janošcová (předsedkyně ŠR-tel. 734 325 484)

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Renáta Muchová, Mgr. Alena Šebestová