Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního roku

V pátek 28. června jsme v tělocvičně společně ukončili školní rok 2023/2024. Třem žákům byla udělena ředitelská pochvala za vzornou reprezentaci školy v matematické olympiádě, byli to Ondřej Janošec, Lukáš Kapolka a Tobiáš Paluzga.

Žáci devátého ročníku se pochlubili s tím, na jakou střední školu byli přijati, a v tělocvičně dostali své poslední vysvědčení na základní škole. Za velkých ovací pak opustili tělocvičnu.

Došlo i na personální změny u dospělých, Mgr. Dagmar Skotnicová končí ve funkci zástupkyně ředitelky školy a Mgr. Renáta Muchová z naší školy odchází.

Pro vysvětlení: Mgr. Renáta Muchová dostala výpověď pro nadbytečnost. Změnilo se financování regionálního školství, tedy výpočet PHmax. I když 6 žáků odešlo na víceletá gymnázia, tak téměř do poslední chvíle vypadalo, že se nás snížení koeficientů nijak nedotkne. Poté co ale dvě rodiny ohlásily, že se s dětmi stěhují, došlo k tomu, čeho jsme se báli, jeden úvazek byl navíc.

Nakonec došlo na přání slunečných a odpočinkových prázdnin, které tímto začínají 🙂