Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Ve středu 19. 6. se jako každoročně uskutečnilo „Pasování prvňáků na čtenáře“. Akce proběhla v místní knihovně a zúčastnila se jí i paní ředitelka a paní starostka. Děti měly přečíst krátký úryvek z pohádky, poznat pohádku a přiřadit k ní správnou ilustraci. Všechny děti tento úkol zvládly a mohly být tak pasovány na čtenáře. Obdržely šerpu, čtenářský glejt, ale i drobný dárek. Děkujeme za organizaci paní knihovnici Martině Klímkové.

M. Pavlánová