Den Země a čištění lesů v ZŠ Ostravice

Den Země a čištění lesů v ZŠ Ostravice

Na 22. duben připadá každoročně Den Země. Při této příležitosti jsme si již ve škole zvykli věnovat jeden den čištění lesů v Ostravici a jejím okolí.

Již tradičně spolupracujeme s pracovníky Biskupských lesů, kteří nejlépe vědí, kde je třeba les vyčistit. Dětem poskytnou ochranné rukavice, pytle na odpadky a zajistí převoz do míst, která jsou vzdálenější. Každé třídě také „zapůjčí“ jednoho svého pracovníka, který s dětmi jejich trasu absolvuje a obohatí je o zajímavé informace.

Mladší děti letos čistily stezky v okolí školy, osmáci si vzali na starost cestu k Sepetné a tři třídy druhého stupně byly převezeny na čeladenskou stranu pod Kněhyni. Našli nejen spoustu zajímavých odhozených věcí, ale třeba i trofej v podobě jeleního paroží.

Děti v tento den splnily záslužnou práci, ale také jeden den vyměnily školní lavice za les a pobyt na čerstvém vzduchu. Někteří zároveň poznali nová místa, která jsou sice jen za kopcem, ale pro mnohé poprvé navštívená.

Děkujeme Biskupským lesům za výbornou spolupráci, ale i rodičům, kteří šli s námi, a dětem, kteří udělali prospěšnou práci.

V. Tomečková