Navštívili jsme HNÍZDO

Navštívili jsme HNÍZDO

Víte, co je to ostravické Hnízdo? Někdo možná tuší, že to je ta „jiná“ škola na protějším kopci, někdo netuší vůbec nic. Ale ti, kteří Hnízdo v pondělí 24.4. navštívili, vědí, že je to opravdu trochu jiná škola než ta naše. Není v ní tolik tříd, nejsou v ní interaktivní tabule ani počítačové učebny, nezvoní tam a tělocvičnou je louka a les.

Jsou zde ale velmi milí a přívětiví lidé, kteří se o nás moc hezky postarali. Pro děti byl připraven program ke Dni Země s názvem Méně mít, více žít. Na pěti stanovištích si děti mohly vyrobit různé předměty z přírodních materiálů, mohly si vyzkoušet eko parkour a také si připravit lesní parfém. Nakonec se žáci z Hnízda i z naší školy společně sešli u ohně a opekli si špekáčky.

Co říci závěrem? Děkujeme Hnízdu za milé přijetí a příjemné odpoledne a těšíme se na jejich návštěvu u nás!