A opět školní družina – vodní bitva

A opět školní družina – vodní bitva Koncem školního roku v parných dnech každoročně pořádáváme vodní bitvu, na kterou se všechny děti velmi moc těší, rodiče však již méně … Takže letošní proběhla v pátek 23. 6.2023. Je těžké přizpůsobit termín, aby byly všechny děti (období výletů) a vhodnost počasí. Takže vše proběhlo bez přítomnosti 4.třídy. Tito si to však…

Indiánské veselení ve školní družině ve čtvrtek 15. 6. 2023

V jedné indiánské legendě se říká, že každý máme v sobě dva vlky, kteří se perou. Jednoho dobrého, spravedlivého, veselého, moudrého, milého…A druhého zlého, vzteklého, závistivého, protivného… Víš, který ten souboj v tobě vyhraje? No přece ten, kterého krmíš ….. A v tomto duchu se neslo celé naše veselení, soutěžení. Takže jsme zajišťovali svému kmeni vodu, orientovali se ve tmě,…

Žonglér Míša Rodný

Žonglér Míša Rodný V pondělí 12.6.2023 nás navštívil Míša a předvedl nám své profesionální vystoupení, které se všem velmi líbilo, no prostě to nemělo chybku! A k tomu když skočil pár svých „vychytaných“ skoků Při žonglování s noži jsme již ani nedýchali… Prostě jsme v naší škole přivítali novodobou hvězdu, která je naším absolventem. Nadšené ovace neměly konce a tak…

Školní rok 2023/2024 v mateřské škole

Školní rok 2023/2024 začíná dne 1. 9. 2023. Seznamy dětí budou na dveřích od 21. 8. 2023. Provozní doba MŠ je od 6 : 00 – 16: 30. Ranní příchod dětí je do 8 : 00h. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena od 1. 9. 2023 částkou 500,- měsíčně. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s…

Sportovně-branný kurz „Přežij off-line“.

Branný kurz se po čtyřech letech konal ve dnech 21.-23. 6. 2023 opět na chatě Kmínek. Účastníci 7.,8., a 9.ročníku se rozdělili do 4 skupin a v krásném horském prostředí se spolu utkali ve velkém závodě. Ale aby v jednotlivých disciplínách uspěli, museli se na místě předem vše naučit. Takže například prošli kurzem 1. pomoci, bezpečnosti silničního provozu, vyzkoušeli si…