Okresní kolo Biologické olympiády

Okresní kolo Biologické olympiády

Ve dnech  30.3. a 17.4. 2023 se konala okresní kola Biologické olympiády. A tak i naši vítězové školního kola si jeli poměřit své vědomosti se žáky z jiných škol.

Soutěžící museli uspět v teoretickém testu, praktickém poznávání přírodnin a v mikroskopování. Součástí bodování byl i vstupní úkol, který žáci museli zpracovat doma.

Za kategorii D byly úspěšnými řešitelkami Marie Pavelcová (6. roč.) a Anna Slezáková (7. roč.),

Za kategorii C byl úspěšným řešitelem Samuel Vilim (8. roč.) a na vynikajícím 4. místě se umístil Jakub Boháč (8. roč.)

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Markéta Lukešová