Pasování předškoláků

Rok utekl jako voda a pátek 31.5.2024 byly již tradičně děti ze třídy Broučků a pár Hvězdiček pasovány na školáky. Tento slavnostní den se ve školce sešli rodiče, prarodiče, sourozenci, aby oslavili konec a zároveň vstup do nové životní etapy. Děti si připravily krásnou písničku pro rozloučení se školkou, básničku..O krásný program se postaral pan Adolf Dudek. Jak se říká: „Něco starého končí a nového začíná..“ Přejeme našim školáčkům, aby se jim ve škole líbilo a všechny překážky, které je čekají, aby zvládly s hlavou vzhůru, jak tomu bylo doposud a také aby se jim splnily jejich přání.