Tonda obal na cestách

Tonda obal na cestách

V úterý 14. května se všichni žáci základní školy zúčastnili programu Tonda Obal na cestách. Program připravuje společnost EKO-KOM ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Trval jednu vyučovací hodinu a byl přizpůsobený věku žáků.

1. úroveň, 1. až 3. ročník:

Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.

2. úroveň, 4. až 6. ročník

Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.

3. úroveň, 7. až 9. ročník

Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.