Přednášky Justice for Nature

Přednášky Justice for Nature

Přednáška Karpatská vysočina

Ve středu 15. května 2024 se děti 1. – 6. třídy naší školy mohly setkat s panem Milanem Jeglíkem a Zuzanou Kolouškovou, které už z dřívějších setkání naše děti znají, a kteří si pro děti tentokrát připravili poutavé vyprávění o Karpatské vysočině, o přírodě, o zvířatech, která v ní žijí. Děti také v připraveném dokumentu mohly vidět, jak je důležité zvířata v přírodě chránit, jak jim správně pomoct v přírodě žít a neubližovat jim svým neuváženým chováním. Beseda se dětem moc líbila!

Za 1. třídu M. Pavlánová

Žáci 7. až 9. třídy měli přednášku jinou, a sice Prevence enviromentální kriminality.

Přednášky sponzoroval pan Václav Feilhauer, děkujeme!