Branný den

Branný den

Poplach!

Začalo to cvičným poplachem ve škole. Zbytek dne se všichni žáci i učitelé věnovali nácviku první pomoci ve třídách a v přírodě.

Na hřišti TJ Sokol Ostravice se sešli žáci 2., 6., 8. a 9. třídy, aby si společně zopakovali svoje poznatky ze zdravovědy. Pracovali ve skupinkách, v nichž byli vždy zastoupeni žáci všech zúčastněných tříd. Každý tým měl za úkol vymyslet, secvičit a před ostatními přehrát scénku, která zobrazovala jednu kritickou situaci vyžadující první pomoc. Mohli jsme tu zažít například dopravní nehodu, ztrátu vědomí na ulici, otravu a podobně.

Malí i velcí žáci si společnou akci docela užili. Pobavili se a hlavně se dozvěděli mnoho užitečného o poskytování první pomoci. Všichni přítomní byli příjemně překvapeni úrovní znalostí všech dětí.

Tak proběhl BRANNÝ DEN žáků ostravické základní školy 27. 9. 2023.