Sportovně-branný kurz „Přežij off-line“.

Sportovně-branný kurz „Přežij off-line“.

Branný kurz se po čtyřech letech konal ve dnech 21.-23. 6. 2023 opět na chatě Kmínek.

Účastníci 7.,8., a 9.ročníku se rozdělili do 4 skupin a v krásném horském prostředí se spolu utkali ve velkém závodě. Ale aby v jednotlivých disciplínách uspěli, museli se na místě předem vše naučit. Takže například prošli kurzem 1. pomoci, bezpečnosti silničního provozu, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovek, naučili se poznávat místní květenu, určovat azimut a další sportovní aktivity.

Ale nebylo to jen o učení. Užili jsme si spoustu legrace, zahráli různé hry, zazpívali si s kytarou, opekli špekáčky u táboráku a našli si nové kamarády.

A jak to dopadlo? Na závěr všechna družstva byla odměněna pěknými cenami. Zvítězili vlastně všichni. Nikomu se nechtělo domů, ale jak už to bývá, všechno pěkné jednou končí…..

Na příští branný kurz se opět těší Pavel Kudělka, Kateřina Peřinová, Renáta Weissgärberová a Markéta Lukešová