Školní rok 2023/2024 v mateřské škole

Školní rok 2023/2024 začíná dne 1. 9. 2023.

Seznamy dětí budou na dveřích od 21. 8. 2023.

Provozní doba MŠ je od 6 : 00 – 16: 30.

Ranní příchod dětí je do 8 : 00h.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena od 1. 9. 2023 částkou 500,- měsíčně. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky jsou od úplaty osvobozeni.

Informativní schůzka pro nové rodiče dětí bude 5 . 9. 2023

v 15 h na třídě Sluníčka( dole, první vchod).