A opět školní družina – vodní bitva

A opět školní družina – vodní bitva Koncem školního roku v parných dnech každoročně pořádáváme vodní bitvu, na kterou se všechny děti velmi moc těší, rodiče však již méně … Takže letošní proběhla v pátek 23. 6.2023. Je těžké přizpůsobit termín, aby byly všechny děti (období výletů) a vhodnost počasí. Takže vše proběhlo bez přítomnosti 4.třídy. Tito si to však…

Indiánské veselení ve školní družině ve čtvrtek 15. 6. 2023

V jedné indiánské legendě se říká, že každý máme v sobě dva vlky, kteří se perou. Jednoho dobrého, spravedlivého, veselého, moudrého, milého…A druhého zlého, vzteklého, závistivého, protivného… Víš, který ten souboj v tobě vyhraje? No přece ten, kterého krmíš ….. A v tomto duchu se neslo celé naše veselení, soutěžení. Takže jsme zajišťovali svému kmeni vodu, orientovali se ve tmě,…

Žonglér Míša Rodný

Žonglér Míša Rodný V pondělí 12.6.2023 nás navštívil Míša a předvedl nám své profesionální vystoupení, které se všem velmi líbilo, no prostě to nemělo chybku! A k tomu když skočil pár svých „vychytaných“ skoků Při žonglování s noži jsme již ani nedýchali… Prostě jsme v naší škole přivítali novodobou hvězdu, která je naším absolventem. Nadšené ovace neměly konce a tak…

Sportovně-branný kurz „Přežij off-line“.

Branný kurz se po čtyřech letech konal ve dnech 21.-23. 6. 2023 opět na chatě Kmínek. Účastníci 7.,8., a 9.ročníku se rozdělili do 4 skupin a v krásném horském prostředí se spolu utkali ve velkém závodě. Ale aby v jednotlivých disciplínách uspěli, museli se na místě předem vše naučit. Takže například prošli kurzem 1. pomoci, bezpečnosti silničního provozu, vyzkoušeli si…

Navštívili jsme HNÍZDO

Víte, co je to ostravické Hnízdo? Někdo možná tuší, že to je ta „jiná“ škola na protějším kopci, někdo netuší vůbec nic. Ale ti, kteří Hnízdo v pondělí 24.4. navštívili, vědí, že je to opravdu trochu jiná škola než ta naše. Není v ní tolik tříd, nejsou v ní interaktivní tabule ani počítačové učebny, nezvoní tam a tělocvičnou je louka…

Den Země a čištění lesů v ZŠ Ostravice

Na 22. duben připadá každoročně Den Země. Při této příležitosti jsme si již ve škole zvykli věnovat jeden den čištění lesů v Ostravici a jejím okolí. Již tradičně spolupracujeme s pracovníky Biskupských lesů, kteří nejlépe vědí, kde je třeba les vyčistit. Dětem poskytnou ochranné rukavice, pytle na odpadky a zajistí převoz do míst, která jsou vzdálenější. Každé třídě také „zapůjčí“…