Biologická olympiáda

Úspěšní řešitelé školního kola, již mají okresní kolo, které se konalo ve Frýdku–Místku za sebou.

A jak to probíhalo? Nejdříve si museli doma vybrat jeden z pěti zadaných vstupních úkolů a vypracovat jej . Následovalo vlastní řešení testu, poznávání přírodnin a praktického úkolu přímo na místě.

A jak to dopadlo? Máme dva úspěšné řešitele a to Jakuba Boháče z 9. roč. a Marii Pavelcovou ze 7. ročníku. Gratulujeme.

Děkujeme i ostatním účastníkům : Filipovi Stýskalovi, Samovi Vilimovi z 9 roč. a Nikole Zlé z 6. roč. za reprezentaci školy.