Společné výlety Mš

Jako každý rok přišel čas školních výletů, tradičně pořádáme výlety společně s rodiči dětí. Třída Sluníček se vydala na výlet do Faunaparku ve Frýdku-Místku, kde se seznámili s domácími zvířátky, splnili připravené úkoly a společně opekli špekáčky. Třída hvězdiček absolvovala Pašeráckou stezku a třída Broučků z důvodu špatného počasí rychle měnila plány a zavítali tak do Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Tímto velice děkujeme rodičům dětí, kteří se výletů zúčastnili. Moc si ceníme toho, že nám věnovali svůj čas.