V naší škole společně tvoříme příjemné a bezpečné školní klima

V naší škole společně tvoříme příjemné a bezpečné školní klima

Během března až května 2024 proběhly ve všech třídách a letos poprvé i v předškolním oddělení MŠ preventivní programy. Jednotlivá témata jsme ve spolupráci s třídním učitelem  vybrali přímo na míru dané třídě.  Programy byly zajímavé, se spoustou praktických aktivit.

Přehled preventivních programů:

MŠ Buďme kamarádi

1. tř. Buďme kamarádi

2. tř. Buďme kamarádi

3. tř. Jak se stát dobrým kamarádem?

4. tř. Jak se stát dobrým kamarádem?

5. tř. Jak zvládnout svoje emoce?

6. tř. Moc slova

7. tř. Moc slova

8. tř. Na vlně emocí

9. tř. Na vlně emocí

Všem rodičům, učitelům děkuji za spolupráci. Mgr. D. Skotnicová