Velikonoční dílny a povídání v knihovně

Velikonoční dílny a povídání v knihovně

Ve středu 27. 03. 2024, poslední školní den před Velikonocemi, prvňáčci navštívili naši místní knihovnu v Ostravici, kde si s paní knihovnici povídali o Velikonocích, o zvycích a obyčejích spojených s Velikonocemi a mohli také shlédnout krátkou filmovou pohádku o otevírání pokladů na Velký pátek. Čekalo je také tvoření velikonočních a jarních dekorací – zápichů do květináče, velikonočního kuřátka, kreslení papírového vajíčka a to vše si pak mohli přinést domů s vlastním vypěstovaným osením. Na závěr dopoledne si také prošli zábavnou stezkou v knihovně, kde ve skupinkách plnili různé vědomostní úkoly týkající se nejen Velikonoc.

Celé dopoledne jsme si tak mohli užít mimo školu – hravě, tvořivě a zábavně, a tím moc děkujeme paní knihovnici Martině Klímkové za její obětavost.                                     

                              Magda   Pavlánová