KLIMATICKÁ GRAMOTNOST 9. 2. 2024

KLIMATICKÁ GRAMOTNOST 9. 2. 2024

Ve spolupráci s odborníky zejména z ČVUT v Praze, proběhne na naší škole vzdělávací program pro žáky 6. – 9. třídy. Žáci se mimo jiné seznámí s tím, jak můžeme všichni prospět naší společné budoucnosti, pobaví se o faktech, vyvrátí mýty a představí si některá řešení týkající se daného tematu.