Z Ostravice do Londýna a zase zpátky

Z Ostravice do Londýna a zase zpátky

Z Ostravice do Londýna a zase zpátky

Do Londýna je z Ostravice opravdu hodně daleko. A autobusem to trvá skoro 26 hodin!

My jsme se 20. listopadu na  tuto dalekou cestu vypravili a nelitovali jsme. Za tři dny pobytu v Londýně jsme si prohlédli zdejší nejznámější historické památky, jako královský hrad Tower of London, most Tower Bridge,  věž Elizabeth Tower se známým Big Benem, Westminsterské opatství a katedrálu svatého Pavla, obdivovali jsme také moderní stavby v centru města, projeli jsme se lodí po Temži a vyzkoušeli si cestu přeplněným londýnským metrem.

K našim zajímavým zkušenostem patřilo i to, že jsme všichni byli ubytovaní u místních rodin, kde jsme  se domlouvali pouze anglicky.

K našim největším zážitkům v Londýně patří  večerní vyhlídková jízda na Londýnském oku – London Eye a hlavně návštěva světoznámého muzea voskových figurín Madame Tussauds.

24. listopadu jsme se všichni šťastně vrátili domů plní skvělých zážitků. Na náš výlet do Londýna budeme dlouho vzpomínat.

(Účastníci zájezdu, tedy žáci 9., 8. a 7. třídy a paní učitelky Romana Ondrášková, Alena Šebestová, Kateřina Peřinová a Renáta Wessgarberová)