ČERVENÝ KŘÍŽ

ČERVENÝ KŘÍŽ

Děti v Mateřské škole navštíví lidé z Českého červeného kříže. Děti si vyzkouší první pomoc a dozví se spoustu nových informací o pomoci druhým a činnosti těchto lidí.