Karneval 24.2.2023

Karneval 24.2.2023

Karneval 24.2.2023

V sále hotelu Freud ve spolupráci Klubu rodičů a školní družiny proběhl maškarní rej . Byli jsme velmi spokojeni s moderátorem akce, panem Honzou Gavelčíkem, který nás dokázal pořádně rozparádit. Naše poděkování patří  také  i rodičům – sponzorům, kteří nám věnovali mnoho dárků do tomboly  a pomáhali při organizaci.  Sál nám připravili  žáci 9. třídy pod vedením p. učitelky Muchové, za což jim patří poděkování. Výtěžek z karnevalu použijeme na další plánované akce pro děti.