J A R M A R K A Č E R T O V S K Á N A D Í L K A

J A R M A R K A Č E R T O V S K Á N A D Í L K A

Dne 25.11.2022 proběhl na naší škole již tradiční JARMARK, který se konal po dvou dlouhých letech. Děti ŠD si přípravu na něj opravdu užily a vyráběly krásné dřevěné domečky, vánoční obrázky, vánoční závěsy, úžasné malé dobrotky a další menší dekorace. Pro družinové děti byl JARMARK velmi úspěšnýJ.

A den se se dnem sešel a byl tady Mikuláš. ŠD 2. 12. v pátek pro děti zajistila „Čertovskou nadílku“ – skvělé představení, o které se pro nejmenší postarala maminka žákyně 4. třídy Karolínky Mrkvové, paní Mrkvová. Představení mělo velký úspěch, děti se báječně bavily a na konci byly odměněny Mikulášem i malými dobrotami.

Vychovatelky ŠD tímto chtějí poděkovat paní Mrkvové a jejím hereckým kolegům za moc hezký divadelní zážitek, panu Radimu Janošci (Dřevovýroba) za dřevěné šablony domečků, panu Slezákovi, panu Martiniskovi a panu Karlákovi ( Eleka)za poskytnutí finanční částky, která dětem zajistila dobroty a bude něco na případné odměny. Samozřejmě naše díky patří i paním kuchařkám za výborný koláč a paní učitelce Muchové s velkými kluky, kteří nám připravili posezení.

Ještě jednou všem DÍKY.

Vychovatelky ŠD