Mimořádné ředitelské volno

Mimořádné ředitelské volno

Pro velkou nemocnost učitelů, kdy ve škole není možné zajistit prezenční výuku všech tříd bylo pro třídy druhého stupně (6. až 9. ročník) vyhlášeno mimořádné ředitelské volno, a to od úterý 4. října do pátku 7. října 2022. V této době budou mít částečnou distanční výuku s učiteli, kteří doposud nejsou nemocní.

Žáci prvního stupně mají vyučování podle běžného rozvrhu hodin, funguje i školní družina.