Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b), § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2022/2023 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/058/22ZŠMŠ/071/22
ZŠMŠ/060/22ZŠMŠ/072/22
ZŠMŠ/062/22ZŠMŠ/073/22
ZŠMŠ/063/22ZŠMŠ/074/22
ZŠMŠ/064/22ZŠMŠ/075/22
ZŠMŠ/067/22ZŠMŠ/076/22
ZŠMŠ/070/22ZŠMŠ/077/22