Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis)

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská školaOstravice, příspěvková organizace podleustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vplatném znění, a vsouladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vplatném znění rozhodla takto:

K základnímu vzdělávánívzákladní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od školního roku 2022/2023přijati žadatelé sregistračními čísly:

ZŠMŠ/043/22

ZŠMŠ/155/22

ZŠMŠ/156/22

ZŠMŠ/157/22

ZŠMŠ/159/22

ZŠMŠ/160/22

ZŠMŠ/162/22

ZŠMŠ/163/22

ZŠMŠ/164/22

ZŠMŠ/165/22

ZŠMŠ/166/22

ZŠMŠ/167/22

ZŠMŠ/169/22

ZŠMŠ/170/22

ZŠMŠ/171/22

ZŠMŠ/173/22

ZŠMŠ/175/22

ZŠMŠ/176/22

ZŠMŠ/177/22