Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 21. 03. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/024/22

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 22. 03. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/026/22

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 28. 03. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/025/22

ZŠMŠ/027/22

ZŠMŠ/028/22

ZŠMŠ/029/22

ZŠMŠ/030/22

ZŠMŠ/031/22

ZŠMŠ/032/22

ZŠMŠ/033/22

ZŠMŠ/034/22

ZŠMŠ/035/22

ZŠMŠ/036/22

ZŠMŠ/037/22

ZŠMŠ/038/22

ZŠMŠ/039/22

 

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 31. 03. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/042/22

 

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 19. 04. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/044/22

ZŠMŠ/045/22

ZŠMŠ/046/22

ZŠMŠ/047/22

ZŠMŠ/048/22

 

 

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 20. 04. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/049/22

 

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace jsou od 25. 04. 2022 přijati žadatelé s registračními čísly:

ZŠMŠ/050/22